Joanna Karocka

 Stowarzyszenie na rzecz Dobrostanu Ptaków Egzotycznych
Krakow, Malopolska 30-147, PL
 Technician